Tới trái đất từ những năm 1989,
mẹ đã đặt cho tôi một cái tên hết sức nam tính.

Nam Phương

Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Chu Nam Phương.
Fususu là bút danh, viết tắt của Phương Susu, hay Phương Sung Sướng.

Tại sao? Lát nữa bạn sẽ rõ.

Để tiện xưng hô, hãy cho tôi biết tên của bạn?